Picture of Vrouwenregt, Delft, Nieuwe Kerk on the left. More Delft->Nieuwe Kerk text